PROMOTIONS
เอกสารรับรองการก่อสร้างจากเทศบาล

เดอะการ์เด้นคอนโด ได้รับเอกสารรับรองและยืนยันจากเทศบาลว่าตามกฎผังเมืองพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง โดยสามารถสร้างคอนโดได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเดอะการ์เด้นทุกคน