PROMOTIONS
Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ

3 สิงหาคม โครงการมีการตัดต้นไม้ เคลียร์พื้นที่ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมงานก่อสร้างภายในปี 2556 นี้ครับ ซึ่งพื้นที่จะสร้างคอนโดนี้ เป็นพื้นที่สีแดง ตามกฎหมายผังเมืองสามารถที่จะสร้างตึกสูงมากกว่า 8 ชั้น ได้ครับ แล้วทางโครงการจะอัพเดทแจ้งความคืบหน้าให้เรื่อยๆ ครับ