PROMOTIONS
Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ

ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ  (หรือบริเวณปั๊มเชลล์) ปัจจุบันได้มีการล้อมรั้ว ด้านหน้าทั้งหมด และเตรียมตัวที่จะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างในอีกไม่นานนี้ครับ แล้วทางโครงการจะอัพเดทความคืบหน้าให้ทราบเรื่อยๆ ครับ