PROMOTIONS
Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ หรือบริเวณปั๊มเชลล์ หน้าซอยศรีวิชัย 59 ปัจจุบันได้เริ่มรื้อถอนปั๊มทั้งหมดออก เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป