PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ


        
           


ภาพแสดงความคืบหน้าของโครงการเดอะการ์เด้น คอนโด เป็นภาพงานเทพื้นชั้นแรก คาดว่างานพื้นชั้น 2 จะทยอยแล้วเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 นี้ค่ะ