PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ

 


     
     


     ความคืบหน้าโครงการเดอะการ์เด้น ปัจจุบันมีการทดสอบระบบถังเก็บน้ำใต้ดินและทดสอบระบบกันซึม งานป้องกันปลวกและแมลง
     ผู้รับเหมาหลักเตรียมความพร้อมหน้างาน สำหรับงานพื้นชั้น 1  เพิ่มทาวน์เวอร์เครนตัวที่ 2 เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 นี้ค่ะ