PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ

 


         

          

>         

ผู้รับเหมาหลักเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้าง ทาวเวอร์เครน ถนนสำหรับงานก่อสร้างในโครงการ สโตร์เก็บวัสดุก่อสร้างและส่วนสำนักงานพร้อมใช้งาน ขณะนี้เรามีการเปิดหน้าดิน เพื่อทำฟุตติ้งส่วนฐานรากแล้ว โดยสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 ส่วนฐานรากจะแล้วเสร็จค่ะ