PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ


         

         

         

ขณะนี้ทางโครงการเดอะการ์เด้นคอนโดได้ดำเนินการตอกเสาเข็มอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยทางโครงการจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะนะคะ

         

สำหรับในส่วนของอาคารพาณิชย์ทางโครงการเดอะการ์เด้นคอนโด ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
เป็นจำนวนเงิน 380 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว