PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ


         

              

          

โครงการฯ ได้ทำการรื้อวัสดุพื้นคอนกรีตเดิมออก และปรับที่ดินพร้อมเริ่มทำการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาการตอกเสาเข็มของโครงการฯ และเป็นผู้ตกเสาเข็มทดสอบการรับแรงของเสาเข็มเพื่อเป็นไปตามหลักวิศวกรรมค่ะ