PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ


        

        

ทางโครงการเริ่มตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2257 แล้ว หลังจากนี้ ทางโครงการจะทำการทดสอบการรับแรงของเสาเข็ม ตามหลักทางวิศวกรรม เมื่อผ่านการทดสอบแล้วทางโครงการจะตอกเข็มต่อค่ะ