PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ


      

      

      

fake omega watches
      

      

      

ขณะนี้โครงการฯ ได้ทำการรื้อถอนโครงสร้างเดิมและพื้นคอนกรีตออก เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอกเสาเข็มต่อไป